ชีวภัณฑ์แบคทีเรียฟลอรัลกรีน

ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฎิปักษ์ผสมหลายสายพันธุ์ ที่มีกลไกหลากหลาย และคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อรา และแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชทางใบ และทางราก ใช้ได้กับไม้ดอก ไม่ประดับ กล้วยไม้ รวมถึงแคตตัส ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai