วัสดุอินทรีย์จากมะพร้าว สำหรับปลูกผักอินทรีย์

ปัญหาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป อย่างกาบมะพร้าวอ่อน นอกจากจะนำไปทำลาย เผา ถมที่ ซึ่งไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้หาแนวทางแก้ไขปัญหากาบมะพร้าวเหลือทิ้ง โดยการนำมาผลิตเป็นวัสดุปลูกอินทรีย์ ผ่านกระบวนการหมักวัสดุปลูก เพื่อใช้ปลูกพืชตระกูลสลัด และพืชตระกูลผักใบ ประโยชน์ของวัสดุปลูกจากกากมะพร้าว มีน้ำหนักเบา ประหยัดน้ำ ระบายอากาศได้ดี ไม่มีวัชพืชและแมลงต่างๆ สอบถามได้ที่ วุฒิชัย ทองดอนแอ นักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3435-1399

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่…
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube : https://www.youtube.com/user/KasetsartNamThai