ข้าวฟ่างหางกระรอก (Foxtail millet)

ข้าวฟ่างหากกระรอก หรือข้าวฟ่างหางหมา (foxtail millet or Italian millet) เป็นธัญพืชเมล็ดเล็กที่มีการเพาะปลูกทั่วไปในเขตอบอุ่น และเขตร้อนของโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอาฟริกา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Setaria italica Beauv. จัดเป็นพืชตระกูลหญ้าใน Family Gramineae ข้าวฟ่างหางกระรอกที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ใช้ประโยชน์ได้ทั้งส่วนของเมล็ดและลำต้น คือ
1. เมล็ด เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารมนุษย์ เช่น ทำขนมขบเคี้ยว อาหารว่าง และอาหารธัญพืช นอกจากนี้ยังทำเป็นอาหารสัตว์ปีก เช่น นกสวยงาม มีองค์ประกอบทางเคมีภายในเมล็ด คือ ความชื้น 10.9% โปรตีน 18.1% ไขมัน 4.9% Fiber 0.4%, คาร์โบไฮเดรต 74.9% และ เถ้า 1.9%

2. ลำต้น ใช้เป็นอาหารปศุสัตว์ ต้นแห้ง มีองค์ประกอบคือ ความชื้น 13.43%, crude protein 12.51%, ether extract 2.19%, crude fiber 35.13%, nitrogen free extract 36.16% และเถ้า 12.03% แต่ถ้าทำเป็นหญ้าหมักในถุงพลาสติก จะมี ความชื้น 79.58%, organic matter 84.25%, crude protein extract 33.05% และเถ้า 15.74%.

ปัจจุบันมีการปลูกข้าวฟ่างหางกระรอกเป็นพืชรอง หลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลักที่ปลูกในฤดูฝน ให้ผลผลิตเมล็ดและต้นสดสูง ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ไวต่อช่วงแสงเล็กน้อย สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล

ข้าวฟ่างหางกระรอกที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีด้วยกัน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์กินรี 1 และ พันธุ์กินรี 2 ดังนี้

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1. ธำรงศิลป โพธิสูง
2. สุธี ระย้าแก้ว
3. สมชาย ปิยะพันธวานนท์
4. ถวิล นิลพยัคฆ์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-1576-5702

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
นางอำไพ พรหมณเรศ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

 

 

🌟 แนะนำ/ติชม  https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6