จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา ชนิดใหม่ของโลก

จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา สกุล Cnemaspis จัดอยู่ในวงศ์ Gekkonidae ถูกค้นพบโดยคณะนักวิจัยประกอบด้วย ดร.นที อำไพ และ ผศ.ดร.อัญชลี เอาผล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำงานวิจัยร่วมกับ Dr. Perry L. Wood Jr. จาก Department of Biological Sciences and Museum of Natural History, Auburn University และ Dr. Bryan L. Stuart จาก North Carolina Museum of Natural Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ Cnemaspis lineatubercularis Ampai, Wood, Stuart & Aowphol, 2020 ถูกค้นพบบริเวณ พื้นที่น้ำตกในเทือกเขาหินแกรนิต อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช มีลักษณะลำตัวยาวหัวจรดหาง 15-20 ซม. บริเวณนิ้วยาว 3-5 ซม.

จิ้งจกนิ้วยาวสกุล Cnemaspis มีจำนวนทั้งหมด 17 ชนิดในประเทศไทยมีถิ่นที่อยู่อาศัยตามซอกหินหรือเพิงหินขนาดใหญ่ ใกล้ลำธารและน้ำตก ซ่อนตัวตามซอกหินจึงหลบหนีจากศัตรูผู้ล่าได้ง่าย

ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

ช่วยควบคุมแมลงที่เป็นเหยื่ออาหาร ดังนั้นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย เช่นเขาหินแกรนิตบริเวณลำธารและน้ำตกจะทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในธรรมชาติ
และเป็นการอนุรักษ์ให้ความหลากหลายของจิ้งจกกลุ่มนี้ในประเทศไทย

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ดร.นที อำไพ และ ผศ.ดร.อัญชลี เอาผล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr. Perry L. Wood Jr.
Department of Biological Sciences and Museum of Natural History, Auburn University และ
Dr. Bryan L. Stuart จาก North Carolina Museum of Natural Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทร. 0-2562-555 ต่อ 3273 E-mail: fsciacl@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th