ไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด

ข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 เป็นพันธุ์ข้าวโพดที่มีขนาดฝักใหญ่และกลาง ส่วนที่มีขนาดเล็กจะนำมาแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวโพด และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมน้ำนมข้าวโพดหวานที่ทำจากน้ำนมข้าวโพด 100%

สรรพคุณ
  • มีรสชาติหวานหอม
  • อุดมด้วยวิตามิน A ,B1, B2, B6, C และสารต้านอนุมูลอิสระ
  • ชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย
  • มีสารแคโรทีนนอยด์ป้องกันการเสื่อมของสายตา
การนำไปใช้ประโยชน์

สร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกร ในเขต จ.นครราชสีมา จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จากการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร
เพื่อใช้งานการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
น.ส.บงกชมาศ โสภา และคณะผู้วิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
082-001-7940 E-mail: bongkochmas@hotmail.com

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th