ห้องความดันลบที่ปรับจากห้องผู้ป่วยปกติ

อากาศที่ไหลผ่านคนไข้จะถูกกรองละเอียดก่อนปล่อยทิ้งสู่ภายนอก ออกแบบการจัดระเบียบของอากาศเพื่อให้อากาศที่ถูกกรองให้สะอาดไหลผ่านแพทย์ก่อนคนไข้

  • ราคาไม่แพง
  • บำรุงรักษาง่าย
  • ติดตั้งได้รวดเร็ว
  • สร้างความปลอดภัยให้กับแพทย์ผู้ปฏิบัติงานจริง
  • สามารถปรับให้เป็นห้องผู้ป่วยความดันบวกได้อีกในอนาคต

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 087-793-8407

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th