เทอราเรียม สวนขวดแก้วเพื่อสร้างอาชีพ

เทอราเรียม (Terrarium) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “สวนขวด” โดยการปลูกพืชในภาชนะแก้วระบบปิด เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ ต้นไม้จะได้รับน้ำจากความชื้นที่กลั่นตัวเป็นไอน้ำ ทำให้เกิดความชุ่มชื้นภายในภาชนะอยู่ตลอดเวลา ต้นไม้ที่เหมาะกับระบบนี้ได้แก่ เฟิร์น มอส กนกนารี และพืชที่ทนกับความชื้นค่อนข้างสูง ทนต่อสภาพร่มได้ดี  ซึ่งเป็นการทำเทอราเรียมเป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาจัดวางในขวดแก้ว หรือภาชนะใสเพื่อความสวยงาม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สนใจในการสร้างอาชีพ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-6393-5688

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage :
https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :
https://www.youtube.com/user/Kasetsar…

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9