เปิดรับสมัครแล้ว โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 19

โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 19 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 099-946-3665 และ 061-641-9690 หรือ fwisth@loreal.com