น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีของศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขั้นตอนการผลิตคือ นำทะลายปาล์มสุกมาแยกเป็นช่อปาล์มแล้วนำช่อปาล์มมาอบให้ความร้อนด้วยเทคโนโลยีไมโครเวฟ จากนั้นแยกผลปาล์มออกจากช่อปาล์มทำการแยกเนื้อปาล์มเปลือกนอกออกจากเมล็ดในปาล์ม แล้วทำการสกัดน้ำมันเฉพาะส่วนของเนื้อปาล์มเปลือกนอก  คุณภาพของน้ำมันที่ได้จะเป็นน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียม คือมีค่ากรดไขมันอิสระไม่เกินร้อยละ 1 ค่าโดบี้สูงกว่า 4 ปริมาณแคโรทีนอยด์ อยู่ในช่วง 600-1,000       พีพีเอ็ม และมีปริมาณวิตามินอีประมาณ 1,000 พีพีเอ็ม โดยผลที่ได้ยังอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการเตรียมพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรม

น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อได้ เนื่องจากมีปริมาณของแคโรทีนอยด์และวิตามินอีอยู่สูง ด้วยสารทั้งสองชนิดนี้เป็นสารต้านสารอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  ซึ่งหากนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทาภายนอกร่างกาย เช่น ผลิตเป็นยาหม่อง ก็สามารถลดอาการอักเสบ ลดอาการปวด ลดอาการคัน รวมทั้งสามารถสมานแผลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ด้วย และหากผลิตเป็นครีมทาผิวจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนวัย  สาเหตุที่น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมสามารถลดอาการต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาเบื้องต้นได้นั้น  เนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมมีสารต้านอนุมูลอิสระคือ แคโรทีนอยด์และวิตามินอีประกอบอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าน้ำมันปาล์มดิบทั่ว ๆ ไป ซึ่งน้ำมันปาล์มดิบทั่ว ๆ ไปจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืช  อีกทั้งในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมจะไม่รุนแรง ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองไม่ถูกทำลายหรือเกิดการสลายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบแบบทั่ว ๆ ไป

 

ประโยชน์

น้ำมันปาล์มดิบเกรดพรีเมียมที่อุดมไปด้วยแคโรทีนอยด์และวิตามินอีสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เพื่อแก้ปัญหาอาการเจ็บป่วย รวมทั้งผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลผิวพรรณให้ดูอ่อนวัยได้ด้วย

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายวิทยา ปั้นสุวรรณ
นางสาวรยากร นกแก้ว
นางสาวมัลลิกา ตะพานวงศ์
นายไพโรจน์ ภู่ต้อง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9152-0630

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ว่าที่ร้อยตรีโรจนพงศ์  ไชยสิทธิ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย