สวพ.มก. ขอเชิญลงทะเบียนร่วมฟังการบรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอทุน บพข. (PMU C)