แบคคิลเลอร์ ชีวภัณฑ์แบคทีเรียสุขภาพ

ชีวภัณฑ์สูตรผงละลายน้ำแบคทีเรียผสม 2 สายพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการควบคุมแบคทีเรีย และเชื้้อราทางดิน ที่ก่อให้เกิดอาการเหี่ยว และเน่าเลาะในพืชผัก ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A