การผลิตเฟอร์นิเจอร์และแผ่นอัดจากแกนกัญชง

การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างแกนกัญชง ที่นำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ hempboards ที่มีความสวยงาม และมีลวดลายเฉพาะตัว สามารถมาผลิตเป็นผนังบ้าน โต๊ะ และวัสดุอื่นๆ มีความทนทาน น้ำหนักเบา ยึดติดดี ทนน้ำ ดูดซับเสียงดี และมีฉนวนกันความร้อน ไม่เป็นอันตรายปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งการนำแผ่นอัดจากแกนกัญชง สามารถนำมาทดแทนแผ่นซีเมนต์บอร์ด หรือยิปซั่มบอร์ดได้ ผลงานวิจัยโดย รศ. ทรงกลด จารุสมบัติ และทีมผู้วิจัย ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1914-0575

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9