ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi-Mentoring System

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทีมนักวิจัยขั้นสูงผ่านระบบ Multi-Mentoring System ขึ้นโดยมุ่งหวังในการส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ (High caliber impact-oriented researcher) ส่งเสริมศักยภาพในการวางแผนการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบและผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคมเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน (Societal impact for sustainability) ให้กับนักวิจัยของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านเกษตรและอาหาร และนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://forms.gle/rGn5qZtujDq5jkJT6 (จำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น!!!)

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณโสภิดา ชิดชื่นเชย เบอร์ 02-5795547 ต่อ 22 (ภายใน) 611457

คุณธีรศักดิ์ สุนทรา เบอร์ 02-5795547 ต่อ 20 (ภายใน) 611457

 

*** แผนที่/ที่ตั้ง สำหรับสถานที่จัดอบรม *** (Google map location :  https://goo.gl/maps/1v8pYF7A7APN1B4P6 )