แพล้นไฮท์ เอ็นพีเอส ชีวภัณฑ์แบคทีเรียสุขภาพพืช

ชีวภัณฑ์สูตรผงละลายน้ำ แบคทีเรียผสมหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมเชื้อราทางดิน ตลอดจนการชักนำภูมิต้านทานโรค ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วทั้งในห้องปฎิบัติการและสภาพแปลงปลูกพืช ผลงานวิจัยโดยผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A