กระทรวงดิจิทัลฯ ขอเชิญร่วมงาน May Series 2021

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Education NEXT Forum 2021 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายในแนวคิดหลัก The Next Normal : Accelerating Research & Innovation for New Skills ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.conferencethaiseries.com/