“คีนัว” พันธุ์ดีปลูกได้ในไทย: สายพันธุ์แดงห้วยต้ม และเหลืองปางดะ