ประกาศรับสมัครงานบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงานได้ที่นี่