เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อยในไร่

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อย ด้วยเทคนิค Near Infrared เป็นเครื่องแบบพกพาที่มีขนาดเล็ก ใช้งานได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำอ้อยได้อย่างรวดเร็ว โดยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อแสดงผล สามารถพกพาและนำไปใช้งานได้ในไร่ ใช้ในการประเมินและติดตามผลคุณภาพอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยวในช่วงที่อ้อยมีคุณภาพดีที่สูด ผลงานวิจัยของรศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 08-5917-1017