เครื่องเก็บลูกกอล์ฟแบบบังคับทางไกล

เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโดยออกแบบให้เป็นลักษณะรถบังคับวิทยุที่สามารถเก็บลูกกอล์ฟได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่มีเสียงดังรบกวน นักกอล์ฟไม่ต้องหยุดซ้อมในขณะรถเก็บลูกกอล์ฟ ผลงานวิจัยของอาจารย์ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-1803-5716

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A