ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์บุคลากรจ้างเหมา ต.จนท.บริหารงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ได้ที่นี่