เครื่องล้างมืออัตโนมัติแบบสเปรย์รอบทิศทางพร้อมกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ

สถานการณ์โควิดในปจจุบันนี้ทำให้เราต้องปรับตัว เวลาก่อนเข้าอาคารจะมีจุดคัดกรองเช็คอุณหภูมิรวมถึงมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ทีมนักวิจัยจึงมีการประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อความสะดวกซึ่งมีความพิเศษคือสามารถเอามือเข้าไปในตู้อะคริลิคที่เตรียมไว้ ระบบจะสเปรย์รอบมือให้เราเอง ทำให้การฆ่าเชื้อในมือมีคุณภาพสูงสุด และสำคัญเวลาที่คนเข้าไปใกล้จะมีตัวเซ็นเซอร์เช็คว่าใกล้ถึงหรือยังจะได้ทำงานอัตโนมัติเองโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบใดๆ นอกจากนี้ยังมี Option เสริมคือ มีที่วัดอุณหภูมิที่หน้า โดยใช้เครื่องเทอร์โมสแกน และยังมีกล้องจับภาพว่ามีการใส่หน้ากากด้วยหรือไม่ และยังสามารถเช็คได้อีกว่าหน้ากากปิดจมูกเต็มไหมพร้อมกับมีเสียงเตือน ระบบกล้องตรวจจับนี้สามารถตรวจได้พร้อมกันประมาณ 10 คนจากงานประดิษฐ์นี้ทำให้ประเทศไทยมีเครื่องมือสำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วรอบนึง

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://fb.watch/3OV1Qf4k4L/

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th