ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจาก Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)

สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจาก Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) โดยโครงการที่เสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับด้าน

1. advancing democracy

2. ensuring security and stability

3. creating opportunities for children and youth

4. stimulating sustainable economic growth

5. increasing food security

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ติดต่อสอบถามและสมัครได้โดยตรงที่สถานเอกอัครราชฑูตแคนาดาประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.