เครื่องเก็บลูกกอล์ฟแบบบังคับทางไกล

กีฬากอล์ฟ เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักกีฬาจากประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลายท่าน กอล์ฟเป็นกีฬาที่สามารถเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง อีกทั้งเป็นกีฬาที่ไม่มีการปะทะกันของผู้เล่นให้เกิดการบาดเจ็บ จึงได้รับการนิยมในผู้คนทุกเพศทุกวัย แต่การตีกอล์ฟให้ได้ดีต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่่าเสมอ โดยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสนามไดร์ฟกอล์ฟ  ที่มีนักกอล์ฟนิยมมาซ้อมตีลูกทุกวัน  และใช้ลูกกอล์ฟจำนวนมากในการฝึกซ้อม

ซึ่งในปัจจุบันการเก็บลูกกอล์ฟยังคงใช้คนงานในการเดินเก็บลูกกอล์ฟ จะใช้เวลาการเก็บมาก อีกทั้งเครื่องเก็บลูกกอล์ฟที่มีขายในท้องตลาดก็ยังมีราคาแพง อาจารย์ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ และทีมนักวิจัย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้สร้าง  “เครื่องเก็บลูกกอล์ฟแบบบังคับทางไกล” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา โดยออกแบบให้เป็นลักษณะรถบังคับวิทยุที่สามารถเก็บลูกกอล์ฟได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้า

ซึ่งจุดเด่นของเครื่องเก็บลูกกอล์ฟแบบบังคับทางไกล
– สามารถเก็บลูกกอล์ฟได้ตลอดเวลา
– สะดวกในการใช้งาน
– ไม่มีเสียงดังรบกวน
– นักกอล์ฟไม่ต้องหยุดซ้อมในขณะรถเก็บลูกกอล์ฟ
– ใช้พลังงานไฟฟ้าซึงถือว่าเป็นพลังงานสะอาด

 

 

 

สำหรับส่วนประกอบเครื่อง

1. ระบบขับเคลื่อน ใช้มอเตอร์กระแสตรงขนาด  24V จ่านวน 2 ตัว
ในการขับเคลื่อนรถเก็บลูกกอล์ฟ  โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่รถยนต์

 

 

 

2. ระบบควบคุม ใช้บอร์ด EVO24V100.1  เป็นบอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงแบบชนิดแปรงถ่าน (brushed DC
motor) แบบ H-bridge  Driver  โดยออกแบบให้มีความทนทานสูง  สามารถต่อใช้งานง่าย  รองรับการค่าสั่งควบคุมได้หลายรูปแบบ  และการสั่งงานด้วยสัญญาณจาก R/C  Receiver  EVO24V100.1

 


3. ระบบบังคับวิทยุ ใช้ FLYSKY  FS- i6 X 2.4 G ในการส่งสัญญาณบังคับวิทยุ

4. ระบบเก็บลูกกอล์ฟ ใช้ชุดแผ่นยางหนีบลูกกอล์ฟ โดยติดตั้งไว้กับเพลาล้อด้านหลัง
และมีหวีคอยน่าลูกกอล์ฟออกจากชุดแผ่นยางลงสู่ตะกร้าเก็บ

 

 

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-1803-5716

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
อาจารย์ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย