เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YH0EHVYgK98[/youtube]
เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ผลิตน้ำดื่ม ได้ 30 ลิตร/ชั่วโมง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โทร.0-2942-8555 ต่อ 1003-4
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.มณฑล  ฐานุตตมวงศ์  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์