เครื่องวิเคราะห์ คุณภาพน้ำอ้อยในไร่ เพื่อการซื้อขายเชิงพาณิชย์

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อย ด้วยเทคนิค  Near Infrared เป็นเครื่องแบบพกพาที่มีขนาดเล็ก ใช้งานได้ง่าย  น้ำหนักเบา  สามารถวิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำอ้อยได้อย่างรวดเร็ว  โดยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อแสดงผล

 

 

 

 

 

 

สำหรับการทำงานของเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อย สามารถพกพาและนำไปใช้งานได้ในไร่ เพื่อวิเคราะห์ค่าคุณภาพในน้ำอ้อยแบบรวดเร็ว ใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียงไม่กี่วินาที สามารถใช้ในการประเมินและติดตามผลคุณภาพอ้อยเพื่อการเก็บเกี่ยวในช่วงที่อ้อยมีคุณภาพดีที่สุด และใช้วิเคราะห์คุณภาพน้ำอ้อยเพื่อการซื้อขายได้อีกด้วย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ 08-5917-1017

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย