สวพ.มก. จัด KM เรื่อง การใช้ระบบ “KU Smart P” แก่บุคลากร

งานธุรการ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้ระบบ “KU Smart P” เพื่อให้บุคลากร สวพ.มก. เข้าใช้งาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูล วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.