ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคข้อเชียนได้ที่นี่