ธูปสมุนไพรไล่ยุง โดย อาจารย์วุฒินันท์ คงทัด

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4gyvGUULnm4&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]
ธูปสมุนไพรไล่ยุง  ปลอดภัยไร้สารเคมี  สะดวกต่อการใช้ ติดต่อได้ที่  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  โทร.0-2942-8600 ต่อ 501
ผลงานวิจัยโดย อาจารย์วุฒินันท์ คงทัด  ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์