อ้อยพันธุ์กำแพงแสน สายพันธุ์ 00 -103 โดย รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YFO2_9b2A2I&feature=c4-overview&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

อ้อยพันธุ์กำแพงแสน สายพันธุ์ 00 -103 ให้ผลผลิตสูง เจริญเติบโตเร็ว กอตั้งตรงแข็งแรง ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล โทร.0-3435-1013
ผลงานวิจัย โดย รศ.ดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล