ลูกอมพรอพอลิสเพื่อสุขภาพ

ช่วยยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บคอ ลดการอักเสธของเซลล์ ต้านอนุมูลอิสระ สกัดจากสารธรรมชาติ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5020 ต่อ 5152