มือใหม่กับ…โรคพืชในแคคตัส

ปัจจุบันมีการปลูกแคคตัสกันมาก และเป็นที่นิยม ซึ่งแคคตัสก็มีหลากหลายราคา มีทั้งหลักสิบ จนถึงหลักล้าน เมื่อมีการปลูกก็ย่อมมีเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งการผู้ปลูกแคคตัสสำหรับมือใหม่ อาจไม่สามารถแยกลักษณะของโรคพืช แมลง แมง รวมทั้งวิธีการป้องกันเชื้อโรคให้ถูกต้อง เพื่อให้พ้นการจากปลอดโรคพืช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่.. https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9

 

 

ผลิตสื่อโดย
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.