ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021)และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้จัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ชื่องาน “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6” (The 7th TNI Academic Conference 2021 (TNIEC) and 2021 – 6th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR)) มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://tniac.tni.ac.th และ http://icbir.tni.ac.th สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2763-2752, 0-2763-2704