สวทช. ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

ด้วยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของรัฐ ท่านสามารถขึ้นทะเบียนโดยจัดส่งเอกสารแบบคำขอ พน.01 และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/gd/ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุกัญญา  แก้วจันทึก โทรศัพท์ 02 117 6433 E-mail: sukanya.kaewjantuk@nstda.or.th