ข้าวหอมมาลัยแมน

ข้าวพันธุ์ปรับปรุงใหม่ ข้าวหอมมาลัยแมน เป็นข้าวหอมอายุสั้น ให้ผลผลิตดี ข้าวมีความนุ่ม และมีกลิ่นหอมมากเป็นพิเศษ สามารถปลูกได้ทุกที่ ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตต่อไร่ แบบอินทรีย์ 572 กก. และปลูกแบบเคมี 524 กก. ผลงานวิจัยของ ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-1527-4070