เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล

เมล็ดเงาะ (Nephelium lappaceum L.) เป็นเศษวัตถุดิบจากอุตสาหกรรมแปรรูปเงาะและเงาะสอดไส้สัปปะรดในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง ในเมล็ดเงาะนับได้ว่ายังมีคุณค่าทางโภชนาการหลายชนิด สารอาหารที่โดดเด่นในเมล็ดเงาะคือกรดไขมันซึ่งมีชนิดและสัดส่วนของกรดไขมันใกล้เคียงกับไขมันของเมล็ดโกโก้ (cacao fat) นอกจากนั้นแล้วยังมีสารพฤษเคมี สารประกอบฟินอลิก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และกากใยอาหาร (fiber) อีกด้วย เมล็ดเงาะที่ใช้ตลอดโครงการวิจัยนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และสารประกอบแทนนินได้ถูกสกัดแยกออกจากเมล็ดเงาะเพื่อกำจัดรสฝาดเฝื่อน และปลอดภัยก่อนการนำเนื้อเมล็ดเงาะมาปรับปรุงเป็นขนม “เมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล” ด้วยคาราเมลสูตรเฉพาะที่นอกจากให้กลิ่นรสที่ดีแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าคอนเฟลกเคลือบคาราเมลทั่วไปในท้องตลาด

ซึ่งการผลิตเมล็ดเงาะอบแห้งผสมคอนเฟลกเคลือบคาราเมล จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหาร ชนิดเมล็ดเงาะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกากเมล็ดเงาะที่ผ่านกระบวนการสกัดแยกสารพฤกษเคมีด้วยเทคโนโลยีสะอาด

 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทรศัพท์ 0-2942-8629 ต่อ641905

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

 

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย