สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม TSB Online 2021 (Green Energy & Zero Waste Society)

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม TSB Online 2021 (Green Energy & Zero Waste Society) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://onlinetsb.com/

 

สอบถามเพิ่มเติม ;

E-mail : Onlineconf.tsb@gmail.com

ติดต่อ : Kledkaew Rattanaphanyapan

เบอร์โทรศัพท์ : 084-6691453