ประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

ดาวน์โหลดประกาศขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมาปฏิบัติงานได้ที่นี่