ขอเชิญเสนอข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง (1 มหาวิทยาลัย 1 ข้อเสนอกิจกรรม) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามเอกสารด้านล่าง โดยนำส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูลข้อเสนอกิจกรรม 2 แผ่น มาที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาต ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564

 

เอกสารเพิ่มเติม ;

 

สอบถามเพิ่มเติม ;

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร.02-561 2445 ต่อ 409-410 (ศรีรัตน์/ธรรมภรณ์)

โทรสาร. 02-579 3982

E-mail : srirat.r@nrct.go.th