รากสามสิบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนม

รากสามสิบเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงสตรี ในรากพบสารสำคัญที่ทำหน้าที่เลียนแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิง และมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และมะเร็งบางชนิด ซึ่งผลงานวิจัยนี้อเป็นการแปรรูปเพื่อสามารถบริโภคได้ ในรูปแบบขนมและเครื่องดื่ม ผลงานวิจัยของ ศิริวรรณ ทิพรักษ์ ภคพร สาทลาลัย และดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช ศูนย์ปฎิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3428-1092