หญ้าหวานเข้มข้นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม

หญ้าหวานเข้มข้นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความหวานจากสาร สตีวิโอไซด์(Stevioside) ในหญ้าหวาน ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานมากกว่า 200-300 เท่าของน้ำตาล แต่มีพลังงานต่ำกว่าถึง 300 เท่าจึงไม่ทำให้อ้วน เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-5917-1017