ขอเชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัย เพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2556”

ขอเชิญเสนอผลงาน/โครงการวิจัย เพื่อคัดเลือกรับรางวัล “SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2556” โดยสามารถดาวน์โหลด ข้อมูลและแบบฟอร์มเสนอผลงานหรือโครงการ เพื่อส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 กันยายน 2556 นี้

รายละเอียด

img007-crop

Leave a Reply

Your email address will not be published.