สวพ.มก. แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 28

และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 27 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563