งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24

งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24 ซึ่งภายในปีนี้ใช้ธีมที่ว่า KU HELP HEALTH (KU เฮ้ว เฮ้ว) ซึ่งเฮ้ว ที่ 1 คือ HELP ช่วยเหลือ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยากมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในงานเกษตรกำแพงแสนปีนี้ ส่วนเฮ้ว ที่ 2 คือ HEALTH สุขภาพ อย่างที่เรารู้กันว่าปีนี้เรามีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มีความเป็นห่วงและใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ และได้มีการเตรียมความพร้อมกับสาธารณสุขเรื่องการคัดกรองผู้มาเที่ยวงาน ตลอดจนการแสดงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา สำหรับงานเกษตรกำแพงแสน มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ซึ่งภายในงานมีสินค้าด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป ต้นไม้นานาพันธุ์ รวมทั้งนิทรรศการ งานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ในส่วนของนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรม 63 “วิศวกรรมก้าวไกล เพื่อประเทศไทย 4.0”  โดยมีผลงานวิจัย ที่จัดแสดงพอสังเขป ดังนี้
เรื่อง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายง่าย
เรื่อง เครื่องเก็บลูกกอล์ฟแบบบังคับทางไกล
เรื่อง เครื่องหั่นผักแบบละเอียด
เรื่อง โครงการเครื่องคั่วเม็ดกาแฟ
เรื่อง การประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ร่วมกับกระแสไฟฟ้ากับระบบเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์