สเปรย์ใบพลูลดเชื้อจุลชีพบาดแผลในสัตว์เลี้ยง

สเปรย์ใบพลูลดเชื้อจุลชีพบาดแผลในสัตว์เลี้ยง เป็นผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในรูปแบบของสเปรย์เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการพยาบาลสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างคุณค่าให้กับสมุนไพรไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-8840-2906 หรือ www.vettech.ku.ac.th