ยาสมุนไพรเถาวัลย์เปรียง ชนิดแคปซูล

สมุนไพรเถาวัลย์เปรียง มีส่วนประกอบของสารสำคัญกลุ่ม isoflavone glycoside สารกลุ่มคูมาริน ได้แก่ 3-aryl-4-hydroxycoumarins และสารกลุ่มสเตียรอยด์ได้แก่ lupeol, taraxerol, b-sitosterol จากการศึกษาทดสอบผลตรวจสารสำคัญตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด ในปี 2561 พบว่าเถาวัลย์เปรียงในพื้นที่ศึกษา มีค่าสารสำคัญสูงมาก โดยสรรพคุณทางยาตามตำรับยาพื้นบ้านนั้น ช่วยในการบำบัด บรรเทาอาการปวดเมื่อย ตามข้อ กล้ามเนื้อ แก้กระษัยเหน็บชา เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบในพื้นที่ คณะผู้วิจัยจึงดำเนินการแปรรูป ต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการทำการตลาดกลุ่มสมุนไพรทั้งในรูปแบบออนกราว ด้วยการออกบูทประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโครงการ แบบออนไลน์ที่ขายผ่านเว็ปไซต์ และผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมงานสมุนไพรทั้งระบบตั้งแต่ ต้นทางการปลูก การผลิต กลางทางคือการแปรรูปเพิ่มมูลค่า และปลายทางคือการส่งเสริมการตลาด หรือกิจกรรมเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ

 

 

 

สรรพคุณช่วยในการบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

  • แก้เส้นเอ็นพิการ
  • แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง ปวดเอว
  • ขับปัสสาวะ
  • แก้บิด
  • แก้หวัดแก้เมื่อยขบในร่างกาย
  • แก้กระษัยเหน็บชา
  • แก้เส้นเอ็นขอด
  • ถ่ายเสมหะ

 

ติดต่อขอข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 08-1708-1908

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
อาจารย์ ดร.วุธิพงศ์  ภักดีกุล

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย