ชาจิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

ในปัจจุบันมีการผลิตชาสมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและไม่ตระหนักถึงการรักษาคุณค่าสารสำคัญในสมุนไพรที่ต้องการใช้ประโยชน์ ทำให้สารสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการจากการบริโภคสมุนไพรนั้นสูญเสียไปในขั้นตอนกระบวนการผลิตจนเกือบหมดจึงควรมีการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชาสมุนไพรที่ถูกต้องและคงคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพไว้

จิงจูฉ่าย (White mugwort)

ชื่อภาษาไทย : จิงจูฉ่าย
หรือ โกฐจุฬาลัมพาขาว
ชื่อภาษาอังกฤษ : White mugwort
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artemisia lactiflora
วงศ์ (Family) : Asteraceae

  • แหล่งกำเนิดมาจาก มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
  • เป็นผักที่มีใบเป็นแฉกๆ สีเขียวคล้ายต้นขึ้นฉ่าย มีดอกสีขาวครีม ส่งกลิ่นหอมในฤดูหนาว
  • นิยมนำไปใส่ในเมนู “ต้มเลือดหมู” เพราะช่วยดับกลิ่นคาวเลือดได้
  • มีสรรพคุณช่วยในการฟอกเลือด ปรับสมดุลความดันโลหิต ขับลม
  • มีสารที่ช่วยยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง HL-60 cells (Nakamura, 1998)

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากจิงจูฉ่ายด้วยเทคนิค TLC (Thin layer chromatography) โดยใช้ mobile phase คือ Methanol: Acetone: Ethyl acetate: Acetic acid (อัตราส่วน 30: 20: 2: 1) พบว่าใบสดจิงจูฉ่ายจากภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย) มีสารสำคัญโดยรวมมากกว่าใบสดจิงจูฉ่ายจากภาคกลาง (จังหวัดนนทบุรี) ภายหลังผ่านกระบวนการแปรรูปจากใบสดเป็นชาจิงจูฉ่าย พบว่าสารสำคัญในชาจิงจูฉ่ายจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดนนทบุรี มีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่สารสำคัญที่เป็นตัวยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง คือ Artemisinin มีปริมาณค่อนข้างน้อยมากๆ ยังต้องมีการศึกษาด้วยเทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

ประโยชน์ของชาจิงจูฉ่าย

เป็นยาเย็น (หยิน) ช่วยแก้ไข้ บำรุงปอด ฟอกเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนดี แก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติ ต้นและใบมี น้ำมันหอมระเหย เช่น ไลโมนีน (limonene) ซิลินีน (selinene) และสาร glycosides ชื่อว่า อะปิอิน (apiin) มีสรรพคุณ ทางยา คือ ช่วยลดความดันโลหิตทำให้เส้นเลือดขยายตัว ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ลำไส้ และยังมีสรรพคุณเด่น คือ จิงจูฉ่ายช่วยยับยั้งสารก่อมะเร็ง จึงนิยมนำใบจิงจูฉ่ายมาคั้นเป็นน้ำดื่มกินทุกวัน

จิงจูฉ่าย 100 กรัม ให้พลังงาน 392 กิโลแคลอรี ประกอบด้วย โปรตีน 18 กรัม ไขมัน 25 กรัม   คาร์โบไฮเดรต 41 กรัม เส้นใย 11 กรัม แคลเซียม 1,767 มก.  เหล็ก 45 มก.  ฟอสฟอรัส 547 มก.  วิตามินเอ 52.0 IU. วิตามินบี6 0.9 มก. วิตามินซี 17 มก.  วิตามินอี 1 มก.

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
น.ส.ภคพร สารทลาลัย
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-109-4465 E-mail: rdispsa@ku.ac.th

ผู้เรียบเรียง
น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
E-mail: rdityt@ku.ac.th