การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตอาหารเสริมสุขภาพลดคอเลสเตอรอล และประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับชานอ้อยที่มีในปริมาณมากในประเทศไทย และเป็นการสร้างแนวทางในการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผลงานวิจัย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ สถาบันค้นคว่าและผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โทร.0-2942-8600