การจัดประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ NARO-WUR Jount International Symposium 2020

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ Naro-Wur Jount International Symposium 2020 หัวข้อ Research Initiatives toward Future Agriculture and Food Industry กำหนดจัดวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. – 19.55 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่าน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน