สวพ.มก. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มก. ครบรอบปีที่ 51

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์