เครื่องปลูกพืชแบบสายพาน ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ โดย อาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U1i0yRXJlSo[/youtube]

เครื่องปลูกพืชแบบสายพานลำเลียงเมล็ดพันธุ์ ช่วยปลูกข้าวให้เป็นแถว ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวแตกกอดี ติดต่อได้ที่  ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3435-1885
ผลงานวิจัย โดย อาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน